innovaBnB.com sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, 

Os. Dywizjonu 303 10/19, 31-871 Kraków,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XI KRS pod numerem KRS: 0000752287, REGON 381526250, NIP 6751667328